มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อทำบัตรนิสิตแบบใหม่ มาลงทะเบียนเพิ่มเติม และสามารถชมสิทธิ์ประโยชน์ของบัตรนิสิตแบบใหม่

0

ขอให้นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อทำบัตรนิสิตแบบใหม่ มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะคะ และสามารถชมสิทธิ์ประโยชน์ของบัตรนิสิตแบบใหม่ได้

 

แชร์