มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Zoom Application ทุกผลลัพธ์ เริ่มต้นด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ”

0

ขอเชิญคณาจารย์และ บุลากรทางการศึกษา มก.ฉกส. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ Zoom Application ทุกผลลัพธ์ เริ่มต้นด้วย การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ”
โดย อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น.)
ณ ห้อง 1-405 ชั้น 4 อาคารบริหาร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์       คลิ้กที่นี้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 (รับจำนวนเพียง 50 ท่านเท่านั้น มีอาหารและเครื่องดื่มรับรอง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/cscedutrain
หรือ email: ronnarit.th@ku.th

แชร์