มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

“รับสมัครนิสิตเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม FISU Forum ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2561 ณ เมืองKrasnoyarsk สหพันธรัฐรัสเซีย”

0

“รับสมัครนิสิตเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม FISU Forum ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2561 ณ เมืองKrasnoyarsk สหพันธรัฐรัสเซีย” คุณสมบัติ 1. เป็นนิสิต ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ชั้นปีที่ 2ขึ้นไป 2. เป็นนิสิตที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4. มีความสามารถในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม USBT-FISU Forum Camp 2018 ในวันที่ 25 พ.ค. 61 ได้ ปล.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-27 เม.ย. 61 สามารถติดต่อรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยกีฬาและการออกกำลัง

แชร์