มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน 
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 เรื่อง 
“พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-13.00 น.
โดยจะมีการถ่่ายทอดสดทางไกล จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)
วิทยาเขตศรีราชา (ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

 

แชร์