มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน “ผู้บริหารพบบุคลากร” โดย รักษาการแทนอธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) เป็นประธานที่ประชุม

0

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน “ผู้บริหารพบบุคลากร” โดย รักษาการแทนอธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) เป็นประธานที่ประชุม ในวันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคาร 9 มก.ฉกส.

แชร์