มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ ภายใต้แบรนด์จังหวัดสกลนครในระดับประเทศ จำนวน 1 งาน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ ภายใต้แบรนด์จังหวัดสกลนครในระดับประเทศ จำนวน 1 งาน

แชร์