มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถในการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ จำนวน 1 งาน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถในการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ จำนวน 1 งาน

แชร์