มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 AOAC CONTEST ที่สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 AOAC CONTEST ที่สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน น.ส. ปิยรัตน์ ยาเคน น.ส.พิมพิพาพร หนองเทา และ น.ส.อภิญญา ขันตี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

แชร์