ความรับผิดชอบการปรับปรุงถนน วปรอ. 366 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนครับ

1
รายงานข้อร้องเรียนหมวดหมู่: ผช.อธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมฯความรับผิดชอบการปรับปรุงถนน วปรอ. 366 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนครับ
admin ทีมงาน ถาม 3 ปี ที่ผ่านมา

เนื่องจากมีเสียงจากชุมชนบ่นให้วิทยาเขต จึงอยากทราบความชัดเจนครับ

เรียนผู้ตั้งคำถามครับ มีหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ครับ
– เทศบาลตำบลเชียงเครือ ซึ่งได้รับมอบพื้นทางจากทางหลวงชนบท รับผิดชอบพื้นทาง ทางลาดยางพร้อมขอบทาง 1.5 เมตร ทั้งสองด้านขาเข้าและขาออก ระยัทางกว่า 3.5 กิโลเมตร
– พ้นจากระยะที่กล่าวมาแล้ว จนพ้นแนวเสาไฟฟ้า ซึ่งติดพื้นที่อยู่อาศัย เป็นวิทยาเขตเป็นผู้ดูแล เช่นที่ปัจจุบันเป็นคอนกรีต ทางจักรยาน ร่องนำด้านขาออก

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน