อยากให้วิทยาเขตมีการสอบใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
รายงานข้อร้องเรียนหมวดหมู่: ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯอยากให้วิทยาเขตมีการสอบใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
admin ทีมงาน ถาม 3 ปี ที่ผ่านมา

เรียน ผอ. สำนักงานวิทยาเขต เนื่องจาก มก.ฉกส. เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ นิสิตที่จบจากวิทยาเขตควรมีการรับประกันด้านไอทีเพื่อประกอบการสมัครงานจะเป็นการดีอย่างยิ่งครับ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

วิทยาเขตมีแผนดำเนนการไว้บางส่วน แล้วในการทดสอบครับ
เช่น ด้านระบบเครือข่าย(network CCNA Mikrotik ) ด้านพัฒนาโปรแกรม(Programming JAVA C#) ด้านฐานข้อมูล(Database DBA Oracle SQL ) ด้านวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics BigData ) อยู่ระหว่างดำเนินการครับ)
– ในระยะเริ่มต้นซึ่งดำเนินการคู่ขนานวิทยาเขตจะมีข้อสอบวัดผลความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อใช้วัดผลกับนิสิตที่จะจบครับ

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน