ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายหลักสูตร ใน “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายหลักสูตร ใน “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านโปรแกร…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 9-301/1 ฐานข้อมูล Gale Lingo (โปรแกรม…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของ มก.ฉกส.” ครั้งที่ 4 ร่วมแลกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สถานการณ์และความยั่งยืนของนนทรีอีสาน”

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของ มก.ฉกส.” ครั้งที่ 4 ร่วมแลกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สถานการณ์และความยั่งยืนของนนทรีอีสาน” ในวันที่ 12 …

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดมาตราการ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดมาตราการ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่ม 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้ซ้อน…

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง