ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองบริการกลาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองบริการกลาง รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างเทคนิค (สอบสัมภาษณ์) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างเทคนิค (สอบสัมภาษณ์) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวประกาศ
0

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางประจำปีงบประม…

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานของรัฐที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน (สำหรับบุคลากร มก.ฉกส.)

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานของรัฐที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน (สำหรับบุคลากร มก.ฉกส.) รายละเอียด