ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวทุนการศึกษา
0

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนการศึกษาสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนการศึกษาสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด ใบสมัครทุน4จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ – ชุดทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กในขดลวด – เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด 85 ลิตร – ชุดปฏิบัติการใช้เครื่องมืดวัดด้านมิติและวิเคราะห์ – ครุภัณฑ์ทางการศึกษา หุ่นจำลองกล้ามเนื…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ใบสมัคร