ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซท่อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซท่อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อสเตอริดรซ์แบบสเปรย์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อสเตอริดรซ์แบบสเปรย์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงของวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงของวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ความสดของไข่ไก่แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ความสดของไข่ไก่แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด