ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรายงานผลผลิตการติดตามโครงการ 20 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรายงานผลผลิตการติดตามโครงการ 20 เล่ม รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจระบบตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มแหล่งผลิตและผู้บริโภค จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจระบบตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มแหล่งผลิตและผู้บริโภค จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานและเอกสารคุ่มือ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานและเอกสารคุ่มือ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรายงานคุ่มือจำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรายงานคุ่มือจำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูล จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูล จำนวน 1 งาน รายละเอียด