เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อและจ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อไปยังช่องทางอื่นๆ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อและจ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อไปยังช่องทางอื่นๆ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ FAst protein liguid chromatography FPLC

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ FAst protein liguid chromatography FPLC รายละเอียด