เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรม

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันท…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานเกษตร 50 พรรษา วชิราลงกรณ

ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับงานวิชาการของโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระ…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราฉลอ…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น “อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีวัตถุ…

วนานันทอุทยาน
0

วนานันทอุทยาน

วนานันทอุทยาน หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ป่าไม้และธรรมชาติ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เมื่อสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย รื่นรมย์ มีความสุข ซึ่งหมายถึง อาณาบริเวณของวิทยาเขตฯ มีลักษณะของความเป็นวนานันทอุทยาน อันเป็น…

Unseen นนทรีอีสาน
0

หอวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20,000 ลูกบาศก์…

Unseen นนทรีอีสาน
0

พระพิรุณทรงนาค เทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร

พระพิรุณทรงนาคเป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นเทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ) จึงดำริให้ทุกว…

Unseen นนทรีอีสาน
0

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจาก…

Unseen นนทรีอีสาน
0

อ่างสกลนคร แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวนนทรีอีสาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตัวอ่าง ตั้งอยู่ บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ขนาดและความจุ 350,000 ลูกบา…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ซุ้มประตูพญานาค สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

ซุ้มพญานาค ซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ได้ออกแบบเป็นรูปพญานาค 2 ตัว ชูสัญลักษณ์ของวิทยาเขตมีประตูทางเข้าและออกกว้างด้านละ 5 เมตร และมีรั้วตามรูปแบบของรั้วที่บางเขน ยาวด้านละ 100 เมตร รั้วโดยรอบพื้นที่…