เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พลผู้ปกครองนิสิตใหม่”

ขอเชิญร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พลผู้ปกครองนิสิตใหม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา วันพุธที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 61 ปี

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 61 ปี วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ หอป…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0″

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 เรื่อง  “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0″ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

กิจกรรมประกวด สุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประกวด สุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 คน คือ 1. นายวงศกร บุญเหนือ นิสิตชั้นปีที่ 4 2. นางส…