เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับความปลอดภัยฝนการทำงาน” ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร2)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับความปลอดภัยฝนการทำงาน” ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร2)

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ”

ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ” ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 2…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 ณ บริเวณห้องโถง อาคารบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและรับสมัครงาน

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการสมัครงานและรับสมัครงาน  ในวันที่ 1-2 พ.ค.60 นี้ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้าร่วมการ สรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้าร่วมการ สรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เอกสาร1 เอกสาร2

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แนวปฏิบัติ สำหรับนิสิต รหัส 57 ที่จะต้องสอบ TOEIC และ KU-EXITE วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 14

แนวปฏิบัติ สำหรับนิสิต รหัส 57 ที่จะต้องสอบ TOEIC และ KU-EXITE วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 14 รายละเอียด ใบแทนการชำระเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจิรญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2560

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจิรญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอให้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่และดำเนินการตามกำหนดการ

ขอให้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่และดำเนินการตามกำหนดการ กำหนดการณ์