เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ได้รับ รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในการประกวด FOOD INNOVATION CONTEST 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

ขอเชิญบุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-1…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ทรงพระเจริญ 4 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงพระเจริญ 4 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส.

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. โดยทำคะแนนเป็นลำดับที่ 15 ของ 20 ทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศจากทีมที่เข้าร่วม 74 ทีมทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 เรื่อง  “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-13.00 น. โดยจะมีการถ่่…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับ DIPLOMA

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับ DIPLOMA จากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 HELD AT THAIFEX-WO…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ค่ายยุวเกษตร ครั้งที่ 1 “Young Aggie Camp #1”

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร Young Aggie ครั้งที่ 1 วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2561 สำหรับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิท…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลในวันนักวิจัย ประจำปี 2561

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลในวันนักวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามภาพ โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์  คลิ้กที่นี้