มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

0

✅ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 📢📢
====================================
🚩 ระหว่างวันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2560
🚩 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
====================================
✅ อบรมฟรี ‼️ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
✅ พร้อมศึกษาดูงาน เกษตรอินทรีย์และโรงงานแปรรูป
====================================
📲 สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณวีรยา ถิ่นตองโขบ
080-188-2594 หรือ weeraya.thi@ku.th
====================================

แชร์