ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้โดยสาร (หมายเลขทะเบียน ฮร 3784 กทม) จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้โดยสาร (หมายเลขทะเบียน ฮร 3784 กทม) จำนวน 6 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมามในการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยต้นแบบ และค่าจ้างเหมานำผลิตภัณฑ์ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ ออกทดสอบตลาด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมามในการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยต้นแบบ และค่าจ้างเหมานำผลิตภัณฑ์ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ ออกทดสอบตลาด เพื่อเกิดการขายจริงมุ่งสร้างรายได้ทางตรงต่อกลุ่…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

จดหมายข่าว มก.ฉกส
0

จดหมายข่าว มก.ฉกส ประจำปีการศึกษา 2567

จดหมายข่าว มก.ฉกส ประจำปีการศึกษา 2567 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฏาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด