เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาข้อมูลเชิงเทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Cration) โดยใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 2 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาข้อมูลเชิงเทคนิคและกระบวนการการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Cration) โดยใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 2 จำ…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการ กิจกรรมหลักที่ 3 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการ กิจกรรมหลักที่ 3 จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 63 รายการ กิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 63 รายการ กิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักที่ 2 รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการ กิจกรรมหลักที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายโครงการ กิจกรรมหลักที่ 1 จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้พร้อมน้ำมันและคนขับ ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักที่ 3 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้พร้อมน้ำมันและคนขับ ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 1 และกิจกรรมหลักที่ 3 จำนวน 1 งาน รายละเอียด