เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารแบบของเหลวในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารแบบของเหลวในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รายละเอียด