เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสาธิตระบบตรวจวัดแก๊สอันตรายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสาธิตระบบตรวจวัดแก๊สอันตรายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียรถยนต์แบบเคลื่อนที่ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รายละเอียด