เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมและสาธิต จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมและสาธิต จำนวน 6 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบตราสินค้า จ้างเหมาออกแบบและผลิตภัณฑ์ จ้างเหมาผลิตสติ้กเกอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบตราสินค้า จ้างเหมาออกแบบและผลิตภัณฑ์ จ้างเหมาผลิตสติ้กเกอร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมและาธิต จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมและาธิต จำนวน 18 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Focus Group เพื่อสร้างสินค้าและตราปัจจุบัน จำนวน 1งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Focus Group เพื่อสร้างสินค้าและตราปัจจุบัน จำนวน 1งาน รายละเอียด