เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมจำนวน 19 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมจำนวน 19 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 1 งาน รายละเอียด