เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภมคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคเรื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคเรื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

จัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์การจัดการแปลงทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ชุด

จัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์การจัดการแปลงทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง จำนวน 1 โรงเรือน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง จำนวน 1 โรงเรือน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง จำนวน 1 โรงเรือน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง จำนวน 1 โรงเรือน รายละเอียด