เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่นสารแอนตี้ออซิเดนซ์ สารพรีไบโอติก และวิเคราะห์ข้อมูล โภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน

จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่นสารแอนตี้ออซิเดนซ์ สารพรีไบโอติก และวิเคราะห์ข้อมูล โภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

จ้างเหมาออกแบบวิธีทำอาหารอีสานแบบใหม่โดยยกระดับจากอาหารท้องถิ่นอีสานเดิมและอาหารเวียดนามแบบใหม่ จำนวน 20 เมนู ยกระดับสุ๋มาตรฐานระดับมิชิลิน สตาร์

จ้างเหมาออกแบบวิธีทำอาหารอีสานแบบใหม่โดยยกระดับจากอาหารท้องถิ่นอีสานเดิมและอาหารเวียดนามแบบใหม่ จำนวน 20 เมนู ยกระดับสุ๋มาตรฐานระดับมิชิลิน สตาร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิสิตช่วยงาน จำนวน 1 คน ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมย่อย 2.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิสิตช่วยงาน จำนวน 1 คน ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมย่อย 2.1 นางสาวฐิติมา-เมืองคำ นายนพรัตน์-พระไตรราช นางสาวรัญฉิญา-เพียรเสมอ นายอภิวัฒน์-ฉลองธรรม นายสุภกิตติ์-วงศ์ม…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตผล ทางการเกษตรสำหรับวัตถุดิบอาการท้องถิ่นตามมาตรฐานปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตผล ทางการเกษตรสำหรับวัตถุดิบอาการท้องถิ่นตามมาตรฐานปลอดภัย รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ประเภทคณาจารย์ประจำ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ประเภทคณาจารย์ประจำ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ราย…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและวัสดุพลาสติกแวร์ต่างๆ จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและวัสดุพลาสติกแวร์ต่างๆ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอาหาร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอาหาร จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอาการ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอาการ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด