เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้โดยสาร (หมายเลขทะเบียน ฮร 3784 กทม) จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถตู้โดยสาร (หมายเลขทะเบียน ฮร 3784 กทม) จำนวน 6 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และจัดกิจกรรมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมามในการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยต้นแบบ และค่าจ้างเหมานำผลิตภัณฑ์ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ ออกทดสอบตลาด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมามในการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยต้นแบบ และค่าจ้างเหมานำผลิตภัณฑ์ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ ออกทดสอบตลาด เพื่อเกิดการขายจริงมุ่งสร้างรายได้ทางตรงต่อกลุ่…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด