เรียกดูข้อมูล: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายได้ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายได้ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ สาขาภาควิชาการจัดการธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ สาขาภาควิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ผลการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 11 อัตรา

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์คณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 11 อัตรา รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์,บริหารรัฐกิจ,การบริหารการพัฒนา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์,บริหารรัฐกิจ,การบริหารการพัฒนา รายละเอียด