เรียกดูข้อมูล: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรโยธา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรโยธา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ 20 อัตรา (3คณะ)

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ 20 อัตรา (3คณะ) รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์

ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัด ภาควิชาการจัดการธุรกิจ

ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัด ภาควิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียด