มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ

0

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ โดย คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับประเทศ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-11.00 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร (อาคาร 1)

 

แชร์