มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

0

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามภาพ โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์  คลิ้กที่นี้

แชร์