มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส.

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. โดยทำคะแนนเป็นลำดับที่ 15 ของ 20 ทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศจากทีมที่เข้าร่วม 74 ทีมทั่วประเทศ

แชร์