เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 22 อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบสอง  สูง 3 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน …

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 21 อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบเอ็ด  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 20 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบ  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของ ค…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 19 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอาคารหลังที่สิบเก้า  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเกี…

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส
0

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส.

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส. การจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อภาคเกษตรกรรม วัตถุประสงค์งาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน รักษา ต่อยอด เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน (ครั้งที่ 15) บ้านเลขที่ 59 ถนน วปรอ.366

Unseen นนทรีอีสาน
0

สายฟ้าฤดูฝน

ภาพแสงสายฟ้า ช่วงเวลาที่กำลังเปิดพายุในฤดูฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.ฉกส. ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณธราธิป สีนาทอง : Network Admin งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ…