เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส
0

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส.

เรื่องเล่าตำนาน มก.ฉกส. การจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อภาคเกษตรกรรม วัตถุประสงค์งาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน รักษา ต่อยอด เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน (ครั้งที่ 15) บ้านเลขที่ 59 ถนน วปรอ.366

Unseen นนทรีอีสาน
0

สายฟ้าฤดูฝน

ภาพแสงสายฟ้า ช่วงเวลาที่กำลังเปิดพายุในฤดูฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.ฉกส. ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณธราธิป สีนาทอง : Network Admin งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ…