เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ==================================== ระหว่างวันที่…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บอกเล่าประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ คณะและสาขาวิชา การดำเนินงานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 20-24 พฤศจิกายน 2560 กำหนดวันซ้อมย่อย มก.ฉกส. ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) วันซ้อมใหญ่ วันที…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงพญานาค

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงพญานาค ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเรียนเชิญ บุคคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีบวงสรวงองค์พยานาค

ขอเรียนเชิญ บุคคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีบวงสรวงองค์พยานาค วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 06.46 …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มก.ฉกส. ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รางวัลดีเด่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มก.ฉกส. ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รางวัลดีเด่น นางสาวเพียงใจ ฉายลออ หลักสูตรสัตวศาสตร์ นางสาวฐิตินันท์ สมาธิทรัพย์ดี ส…