เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของ มก.ฉกส.” ครั้งที่ 4 ร่วมแลกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สถานการณ์และความยั่งยืนของนนทรีอีสาน”

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของ มก.ฉกส.” ครั้งที่ 4 ร่วมแลกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สถานการณ์และความยั่งยืนของนนทรีอีสาน” ในวันที่ 12 …

แจ้งการโอนเงิน
0

แจ้งการโอนเงินสำหรับบุคลากร

1 ธันวาคม 2558 2 ธันวาคม 2558 3 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2558 24 ธันวาคม 2558 13 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 15 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/ku/cscHelpdesk

ข่าวทะเบียนและประมวลผล
0

เปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 โดยนิสิตและอาจารย์สามารถเข้าระบบประเมินด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพ…