เรียกดูข้อมูล: ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวหน่วยทรัพยากรบุคคล
0

เอกสารหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล การบรรจุ/การจ้างบุคคล  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  คำรับรอง  หลักฐานประกอบ…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก.ฉกส. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก.ฉกส. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คำสั่งจากจังหวัดสกลนคร มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโร…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี ปิดปรับปรุงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. การดำเนินการดังกล่างจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

โครงการ KU Data Visualization with Google Data Studio Competition

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduaTThZdJB7-NoVnSOUNMUmB-op_T1vLVbOzFmPdyBLMhgeQ/viewform * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการ…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รายละเอียด