รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี

0

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี

ปิดปรับปรุงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.

การดำเนินการดังกล่างจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขออภัยในความไม่สะดวก
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบริการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร 042-725-042 ต่อ 689009

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.