ผู้เขียน admin

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี ปิดปรับปรุงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. การดำเนินการดังกล่างจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

โครงการ KU Data Visualization with Google Data Studio Competition

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduaTThZdJB7-NoVnSOUNMUmB-op_T1vLVbOzFmPdyBLMhgeQ/viewform * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการ…

ข่าวประกาศ
0

งานสัมนาความร่วมมือทางวิชาการทางด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562

งานสัมนาความร่วมมือทางวิชาการทางด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ตารางการเดินรถราง มก.ฉกส.

​ ตารางการวิ่งรถราง รถราง A1 ฝ่ายอาคารฯ โรงอาหารกลาง หอพักหญิงตาลฟ้า หอพักหญิงนนทรี หอพักชายอินทนิล อ.20 อาคารเรียนรวม อ.6 อ.7 , อ.8 อ.9 1 07.30 น 07.32 น 07.35 น 07.38 น 07.39 น 07.40 น 07.41 น 07.43…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประวัติสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำนักงานวิทยาเขต จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก แล…