ผู้เขียน admin

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปอย่างยั่…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานประเพณีแห่พระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงโปรดพระราชทาน ไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

กิจกรรมประดิษฐ์ปราสาทผี้ง “สีคราม”

วันที่ 1-8 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการดำเนินการประดิษฐ์ปราสาทผึ้ง “สีคราม” ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร นั่นก็คื…

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนกรรม
0

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันที่ 9 ตุลาคม 2565  ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำคณะนิสิตร่วมขบวนแห่ของวัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ในงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาท…

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …

บริการวิชาการ
0

ตัวอย่างข้อมูลโครงการตามภารกิจ

1. หลักการและเหตุผล – ระบุความเป็นมาของโครงการ – ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน – ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ – ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในครั้งนี่ – ระบุข้อจำกัดหากไม่มีโครงการนี้ …

ข่าวประกาศ
0

ประกาศใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ได้

เนื่องจากเกิดบัญหาเส้นทางหลักของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิสิต สามา…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี

ประกาศปิดปรับปรุงเครื่องปั่นกระแสไฟ้ฟ้าสำรองห้องเครือข่ายนนทรี ปิดปรับปรุงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. การดำเนินการดังกล่างจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

โครงการ KU Data Visualization with Google Data Studio Competition

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduaTThZdJB7-NoVnSOUNMUmB-op_T1vLVbOzFmPdyBLMhgeQ/viewform * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการ…