รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ประกาศใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ได้

0

เนื่องจากเกิดบัญหาเส้นทางหลักของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มก. ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิสิต สามารุใช้งานระบบสารสนเทศภายในวิทยาเขตได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

เมื่อมีการดำเนินการเสร็จแลวเรียบร้อย admin จะประกาศให้ทราบต่อไป หากมีปัญหา ข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร. 042-725-042 ต่อ 689009

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.