เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1.การจัดการ 2.การบัญชี 3.การตลาด 4.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 5.ภาษาอังกฤษ 6.การเงิน 7.นิติศาสตร์ 8.รัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด >&g…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 3.วิศวกรรมไฟฟ้า 4.วิศวกรรมโยธา 5.เคมีประยุกต์ 6.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.วิศวกรรมคอมพิวเ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Admission Kasetsart University – คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1.เทคโนโลยีการอาหาร 2.ทรัพยากรเกษตร 3.อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 4.ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 5.ประมง 6.สัตวศาสตร์ รายละเอียดการส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1.การจัดการ 2.การบัญชี 3.การตลาด 4.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 5.ภาษาอังกฤษ 6.การเงิน 7.นิติศาสตร์ 8.รัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด >&g…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 3.วิศวกรรมไฟฟ้า 4.วิศวกรรมโยธา 5.เคมีประยุกต์ 6.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.วิศวกรรมคอมพิวเ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Admission Kasetsart University – คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1.เทคโนโลยีการอาหาร 2.ทรัพยากรเกษตร 3.อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 4.ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 5.ประมง 6.สัตวศาสตร์ รายละเอียดการส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญชาว มก.ฉกส. ร่วมลงทะเบียน กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

ขอเชิญชาว มก.ฉกส. ร่วมลงทะเบียน กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (9 ธ.ค.61 ) เริ่มลงทะเบียน 19-30 พ.ย.61  — คลิ้กที่นี่ — หรือ กรอกใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานฝ่ายกิจการพิเศษ (ห้องทูบีนัมเบอร์) อาคา…