รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

0

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

3.วิศวกรรมไฟฟ้า

4.วิศวกรรมโยธา

5.เคมีประยุกต์

6.วิทยาการคอมพิวเตอร์

7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8.วิศวกรรมอุตสาหการ

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.