ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2561

0

ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ทุกท่าน ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม

แชร์