ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ทางกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562”

0

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ทางกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561”

เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

ห้อง 9-207 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์