ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

0

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์