ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีคำสั่งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป้นต้นไป

แชร์