ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561

0

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561

  • รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
  • ดร.จิตรา พึ่งพานิช
  • รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์