ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมล เครือคำไหล นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

0

ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉✨
นางสาววิมล เครือคำไหล
นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดี
หลักสูตรสัตวศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ ฟาร์มลพบุรี 👏👏👏👏👏

แชร์