ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช (NSTDA) ผู้บริหารและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท บาริแคร์ จำกัด (Barricare Co.,Ltd.) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายเครื่องไล่ยุง เพื่อทรงใช้ในกิจการในพระองค์ ดังนี้

1.เครื่องไล่ยุง

2.น้ำยาไล่ยุง

3.เอกสารข้อมูลเครื่องไล่ยุง

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ พระตำหนักจักรีบงกช ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธา

แชร์