ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระพุทธรัตนมุนีศรีสกล

0

ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระพุทธรัตนมุนีศรีสกล

วัตถุประสงค์

  1. สร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลที่ระลึกให้กับอาจารย์และนิสิตสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  2. เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจัดตั้งเป้นกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับนิสิตสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการจัดกิจกรรมต่างๆและผู้มีฐานะยากจน

** สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 086-2323597 นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ

แชร์