ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากชมรมกีฬาเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการส่งนิสิตเข้าร่วมทีมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตร (ส่วนกลาง) ในการเข้าร่วมแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 ประจำปี 2561

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากชมรมกีฬาเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการส่งนิสิตเข้าร่วมทีมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตร (ส่วนกลาง) ในการเข้าร่วมแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 โดยทำผลงานได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง นักกีฬาประกอบด้วย 1.นางสาวปางวลัย กุมภิโร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2.นางสาววันวิภา สังกฤษ นิสิตคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3.นางสาวลลิตา ผานคำ นิสิตคณะคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

แชร์