ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมสร้างณาปนสถาน (เมรุ) และศาลาวัด (ขนาดเล็ก) ณ วัดกลางวิทยา ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขา กุสุมาลย์ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคีวัดกลางวิทยา เลขที่บัญชี 020253139156

แชร์