ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม

0

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติม ที่ Admission ku.csc

โทรศัพท์  :  0-4272-5052 และ 08-6224-1118

Fanpag  :  https://www.facebook.com/admissionkucsc/

Line  :  @ku.csc

แชร์