ผู้เขียน admin

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก ทางด้านบัญชี ทางด้านการเงิน และการตลาด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก ทางด้านบัญชี ทางด้านการเงิน และการตลาด สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียด แบบฟอร์มใบสมั…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ-ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง…

ข่าวทะเบียนและประมวลผล
0

เปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 โดยนิสิตและอาจารย์สามารถเข้าระบบประเมินด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพ…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ที่นี่…KU CSC

เมื่อนิกกี้ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดถึงบรรยากาศภายเก่าๆของมหาวิทยาลัย เมื่อมีเวลาพักผ่อนจึงเดินทางกลับมาเยือนสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง ชีวิตความเป็นอ…

ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.
0

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 18 (หอพักนิสิตหญิงตาลฟ้า)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ   7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553   เป็นอาคารหอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง  81,400,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552   ก่อสร้างแล้วเ…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ดอกไม้บานที่นนทรีอีสาน

…ยามอรุณ รุ่งฟ้า พากลีบสาน ชวนเบิกบาน ล้อลม ชมดินให้ แต่งแต้มดิน แต้มฝัน แต้มพงไพร ดินฉ่ำใจ ดอกไม้บาน พร้อยพราวพง… ……………………………………………… ตามบทกวีข้างต้น ที่ได้กล่า…