ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 21 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 21 อัตรา สังกัดคุณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 11 อัตรา สังกัดคณธสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักงานวิทยาเขต คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ FAst protein liguid chromatography FPLC

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ FAst protein liguid chromatography FPLC รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด