เรียกดูข้อมูล: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ๑ อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ๑ อัตรา รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง